Mediji

Vai ir kāds kvantitatīvi analizējis, cik bieži Latvijas žurnālistu izteikumi par valsts sektoru (prezidentu, valdību, ministrijām, valsts organizācijām un atsevišķiem valsts sektora pārstāvjiem) ir cildinoši vai kritizējoši. Īpaši mani interesē izteikumi, kuros tiek negatīvs viedoklis par valsts sektoru tiek pausts kā negrozāms, uz konkrētiem faktiem nebalstīts, bet gan kā common knowledge, kas nemaz nav jāpierāda.
Tāpat mani interesē īpatsvars cildinošiem un nievājošiem izteikumiem par valsts sektoru.
Tālāk es gribētu redzēt secinājumus par to, kāda ir saistība starp žurnālistu cildinošo un nievājošo izteikumu kvantitatīvo proporcionalitāti un sabiedrības viedokli par attiecīgo valsts sektora daļu.
Kā ieteikumu es gribētu redzēt padomu necerēt, ka sabiedrība varētu kļūt patriotiskāka, Latvijas ekonomikai lojālāka, tāda, kas uzticas valsts sektoram, galu galā tāda, kas vēlētos piedalīties Latvijas attīstības veicināšanā salīdzinājumā ar pieaugošu tendenci norobežoties no valsts sektora gan nemaksājot nodokļus, gan nepiedaloties politiskos procesos (vēlēšanās, refendumos, komunikācijā ar politiķiem par to doto solījumu pildīšanu), gan nesniedzot savu ieguldījumu valsts attīstībā (paužot savu viedokli konkrētu lēmumu pieņemšanā), gan izvairoties no likumu ievērošanas, gan aizbraucot no valsts.

Nav komentāru: