Jāstudē!

Filosofiskās domas attīstības atspoguļojums sabiedrības politiskās pārvaldības, reliģiskās izpratnes, sociālās un saimnieciskās organizācijas un kultūras izpausmju attīstībā vēsturiskā griezumā.
Kur kaut ko tādu varētu palasīt vai pastudēt?
Esmu gatava pat maksāt.

Nav komentāru: